Susținere pentru dezvoltarea economiei sociale.

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020

Un program menit să ajute la dezvoltarea mediului economic și social la nivel regional dar și la creșterea ocupării forței de muncă în zonă, prin locurile de muncă nou create.

Codul proiectului: 127434

Despre SUSTIN

Cadru de referinţă – documentație aplicabilă

  • „Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020” (versiunea Nov. 2018 și Mai 2019), cu modificările și completările ulterioare 
  • Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice, Cerere de Propuneri de Proiecte „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale”, AP 4/PI 9.v/OS 4.16 (august 2018) aprobat prin Ordinul 772/03.08.2018
  • Prevederile Cererii de finanţare POCU/449/4/16/127434 „Start-up-uri Sociale pentru dezvoltarea sustenabilă națională – SUSTIN”, Cod proiect 127434
Proiectul POCU/449/4/16/127434 „Start-up-uri Sociale pentru dezvoltarea sustenabilă națională – SUSTIN”
Proiectul se implementează pe o perioadă de 36 luni (3 iunie 2019 – 2 iunie 2022), fiind implementat de către CARMISTIN INTERNATIONAL S.R.L. în calitate de Beneficiar.

Proiectul este cofinanțat în proportie de 98,56 % din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, în cadrul Axei prioritare 4 „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”, Obiectiv specific 4.16 „Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă”.
Realizarea obiectivului general este obținut prin atingerea unor obiective specifice, măsurabile, precum:
Creșterea nivelului de informare și conștientizare
la nivelul Sud-Muntenia, Sud Vest și Vest cu privire la beneficiile economiei sociale, ale ocupării pe cont propriu și ale dezvoltării economice sustenabile la nivel regional.
Dezvoltarea nivelului de competențe antreprenoriale
în economie socială în rândul a 112 persoane și îndrumarea acestora în vederea realizării unui plan de afaceri și înființării de noi societăți economice sociale.
Creșterea ratei de ocupare
la nivelul regiunilor Sud-Muntenia, Sud Vest și Vest prin înființarea a 29 de societăți economice sociale și crearea a 93 de noi locuri de muncă.
Informații despre proiect

Obiectivul general stabilit prin proiect este: „Sustinerea investitiilor in initative antreprenoriale sociale la nivelul Regiunilor Sud- Muntenia, Sud Vest si Vest, prin infiintarea a 29 de structuri de economie sociala, in vederea dezvoltarii economiei sociale si cresterii ocuparii la nivel regional.”

In vederea atingerii obiectivelor POCU si OS 4.16, proiectul isi propune selectarea, finantarea, consilierea si monitorizarea a 29 de intreprinderi de economie sociala, creand astfel 93 de locuri de munca in regiunile vizate de proiect.

De asemenea, in vederea cresterii vizibilitatii ideii de economie sociala, proiectul propune realizarea de parteneriate intre intreprinderile infiintate si alti actori relevanti pentru activitatea economico-sociala si realizarea unui studiu care include o analiza a activitatii de economie sociala si potentialul regional specific Regiunilor Sud Muntenia, Sud Vest si Vest.

Echipa de formatori SUSTIN

Andrei Brumaru
Manager proiect

Absolvent al Facultății de Asigurări, Bănci și Burse de Valori din cadrul Academiei de studii Economice din București, dar și al unui masterat în Manageme...

Andreea Maglan
Expert formare, selecție GT

Absolventă a Universității din București, Administrarea Afacerilor, cu un masterat în Comunicare și Relații Publice la Școala Națională de Științe Politic...

Ana Maria Dumitroaea
Coordonator proiect

Absolventă a Facultații de Sociologie – Psihologie și a unui curs post universitar in domeniul Comunicării si Managementului Resurselor Umane, cu o experi...

Iulia Daniela Brinzea
Expert formare, selecție GT

Absolventă a Facultatii de Asigurari, Banci si Burse de Valori din cadrul Academiei de studii Economice din Bucuresti, cu o experiență de aproape 12 ani î...

Vrei să participi la cursurile programului SUSTIN?
Înscrie-te
Dacă ai întrebări, ne poți contacta la adresa de e-mail: sustin@carmistin.ro sau folosind formularul de mai jos.