Susținere pentru dezvoltarea economiei sociale.

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020

Un program menit să ajute la dezvoltarea mediului economic și social la nivel regional dar și la creșterea ocupării forței de muncă în zonă, prin locurile de muncă nou create.

Codul proiectului: 127434

Ce este economia socială?

Economia sociala s-a dezvoltat din necesitatea de a gasi solutii noi, inovatoare unor probleme sociale, economice sau de mediu ale comunitatilor si pentru satisfacerea nevoilor membrilor comunitatii care sunt ignorate sau insuficient acoperite de sectorul public sau privat.

In acest sens, atat Legea 219/23.07.2015 privind  Economia sociala cat si  Hotararea 585/ 10.08.2016 care reglementeaza normele de aplicare a legii, ne ofera mai multe detalii si conditii specifice.

Economia sociala include forme diverse de organizare si/sau juridice cum ar fi: cooperativele, societatile mutuale, asociatiile, fundatiile etc. Desi exista diferente de la tara la tara, peste tot in Uniunea Europeana exista entitati comparabile care au aceleasi caracteristici, chiar daca acestea nu sunt descrise ca facand parte din „economia sociala” si nu sunt reglementate juridic in toate statele membre.

Scopul principal al economiei sociale, in comparatie cu scopul economiei de piata, nu este obtinerea de profit, ci consta in imbunatatirea conditiilor de viata si oferirea de noi oportunitati pentru persoanele dezavantajate sau facand parte din categorii vulnerabile.

Economia sociala acorda prioritate unui model de intreprindere care nu se poate caracteriza prin dimensiuni sau prin sectoarele in care isi desfasoara activitatea, ci prin respectarea unor valori comune printre care se numara:

 • suprematia participarii actorilor sociali, a persoanei si a obiectivelor sociale asupra capitalului;
 • apararea si aplicarea principiului solidaritatii si al responsabilitatii;
 • comuniunea intre interesele membrilor utilizatori si interesul general;
 • controlul democratic exercitat de membri organizatiei/ intreprinderii;
 • adeziunea voluntara si deschisa;
 • autonomia de gestiune si independenta fata de autoritatile publice;
 • alocarea celei mai mari parti a excedentului pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare durabila si de furnizare de servicii membrilor in conformitate cu interesul general.

In acelasi timp, intreprinderile de economie sociala joaca un rol important in sprijinirea obiectivelor stabilite prin politicile guvernamentale, astfel:

 • ajutand la cresterea productivitatii si competitivitatii;
 • contribuind la dezvoltarea unei societati inclusive si participative;
 • incurajand si abilitand membrii comuniatii sa participe la rezolvarea unor probleme locale;
 • oferind o noua modalitate de furnizare a serviciilor publice.

Economia sociala se bazeaza pe principiile enuntate in art. 4 din Legea nr. 219/2015:

–       prioritate acordata individului si obiectivelor sociale fata de cresterea profitului;

     –       solidaritate si responsabilitate colectiva;

     –       convergenta dintre interesele membrilor asociati si interesul general si/sau interesele    unei      colectivitati;

  –     control democratic al membrilor, exercitat asupra activitatilor desfasurate;

    –   caracter voluntar si liber al asocierii in formele de organizare specifice domeniului economiei sociale;

    –   personalitate juridica distincta, autonomie de gestiune si independenta fata de autoritatile publice;

    – alocarea celei mai mari parti a profitului/excedentului financiar pentru atingerea obiectivelor     de interes general, ale unei colectivati sau in interesul personal nepatrimonial al membrilor

Asfel incat, structurile de economie sociala au rolul de a integra, pe piata fortei de munca, persoanele din grupurile vulnerabile si in vederea combaterii saraciei. Infiintarea unor structuri de economie sociala contribuie la crearea de noi locuri de munca si la dezvoltarea serviciilor locale.

Apartenenţa la grupul vulnerabil definit se dovedeşte prin documente eliberate de autorităţi sau, după caz, alte categorii de persoane juridice cu competenţe în domeniu, după cum urmează:

–  pentru persoanele care se află în sistemul de protecţie a copilului sau provin din acest sistem, hotărârea comisiei pentru protecţia copilului sau, după caz, hotărârea instanţei prin care a fost dispusă măsura de protecţie specială, conform prevederilor Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

–  pentru persoanele din familiile beneficiare de ajutorul social potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, copia deciziei pentru plată a directorului executiv al agenţiei judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti sau talonul de plată;

– pentru persoanele care fac parte din familii beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei potrivit prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, copia deciziei pentru plată a directorului executiv al agenţiei judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti sau talonul de plată;

– pentru persoanele solicitante de azil sau beneficiare ale protecţiei internaţionale definite conform Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările şi completările ulterioare, documentul temporar de identitate sau permisul de şedere valabile, potrivit legii;

– pentru persoanele fără adăpost, adeverinţă eliberată de primăria din cadrul unităţii administrativ-teritoriale în care trăiesc, prin care se certifică faptul că nu au domiciliu în acea unitate administrativ-teritorială şi nici în altă unitate administrativ-teritorială de pe teritoriul României conform informaţiilor obţinute de la structura judeţeană de administrare a bazelor de date de evidenţă a persoanelor, respectiv a municipiului Bucureşti;

–  pentru orice altă persoană aflată în situaţie de risc de a-şi pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai, ancheta socială efectuată, pe baza modelului prevăzut de lege, de serviciul public de asistenţă socială în a cărui rază teritorială se află domiciliul sau reşedinţa persoanei respective, la solicitarea întreprinderii sociale.

Intreprinderile sociale pot fi:

–  societăţile cooperative de gradul I, care funcţionează în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată;

–  cooperativele de credit, care funcţionează în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

–  asociaţiile şi fundaţiile, care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

–  casele de ajutor reciproc ale salariaţilor, care funcţionează în baza Legii nr. 122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor şi al uniunilor acestora, republicată;

– casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, care sunt înfiinţate şi funcţionează în baza Legii nr. 540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, cu modificările şi completările ulterioare;

–  societăţile agricole, care funcţionează în baza Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările ulterioare;

–  orice alte categorii de persoane juridice care respectă, conform actelor legale de înfiinţare şi organizare, cumulativ, definiţia şi principiile economiei sociale prevăzute în prezenta lege.

Cu titlu de exemplu, prezentam cele cinci structuri de economie sociala (S.E.S.-uri) in urma carora s-au obtinut 19 locuri de munca (le-am regasit pe site-ul http://success-romania.ro): 

“ In regiunea Centru, s-au creat locuri de munca pentru 11 persoane, dintre care 7 apartinand grupurilor vulnerabile in cadrul a 3 SES-uri:

–   Hof Cafe, Workshop-cafe cu 3 angajati (manager, ospatar, barman)

–   Arkhive, Centru de servicii pentru intreprinderi cu 3 angajati (manager, operator arhivare, operator servicii conexe)

–   QUIB, Atelier de economie circulara cu 5 angajati (manager, manager comercial, 3 muncitori)

  In regiunea Bucuresti-Ilfov, s-au infiintat 2 SES-uri cu 8 persoane angajate, dintre care 5 apartinand grupurilor vulnerabile:

–   TRIPDor Travel, Agentie de turism turoperatoare cu 5 angajati (manager, manager vanzari, asistent si 2 agenti de turism)

–   Edusa.ro, Magazin online de educatie si evenimente cu 3 angajati (manager si 2 agenti de vanzari).”

Surse de infomare:

http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Munca/2016/HG_585_2016.pdf
http://www.ies.org.ro/ce-este-economia-sociala-1
http://success-romania.ro/
Vrei să participi la cursurile programului SUSTIN?
Înscrie-te
Dacă ai întrebări scrie-ne pe sustin@carmistin.ro sau intră la pagina de contact
Contact
Echipă formată din oameni cu experiență în domeniul business-ului
Află mai multe
Află ce documente sunt necesare pentru a te înscrie
Documente