Susținere pentru dezvoltarea economiei sociale.

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020

Un program menit să ajute la dezvoltarea mediului economic și social la nivel regional dar și la creșterea ocupării forței de muncă în zonă, prin locurile de muncă nou create.

Codul proiectului: 127434

Criterii de eligibilitate

Elemente obligatorii pentru fiecare membru al grupului tinta

1. Au domiciliul sau resedinta intr-una dintre regiunile de dezvoltare: Sud Vest Oltenia, Sud Muntenia si Vest, in mediul urban sau rural.

2. Sunt interesate de infiintarea unei structuri de economie sociala.

3. Sunt interesate de parcurgerea unui program de formare cu denumirea: Antreprenor in economia sociala.

4. Sunt interesate de parcurgerea unui program de formare complementar cu programul de Antreprenor in economia sociala, care sa completeze cunostintele in domeniul economico-social necesare pentru gestionarea unei afaceri (ex: Competente sociale si civice).

5. Declara pe propria raspundere ca daca vor fi selectate pentru a primi subventia aferenta infiintarii unei intreprinderi sociale, la acel moment nu vor avea calitatea de actionar majoritar intr-o alta societate.

6. Daca se situeaza in categoria de varsta 18-24 ani trebuie sa fie in prezent angajati si/sau sa urmeze o forma de educatie formala (studii medii/studii superioare) sau de pregatire profesionala (sunt in prezent inscris intr-un curs de perfectionare/calificare/specializare/initiere finalizat cu o diploma recunoscuta la nivel national).

7. Daca nu se incadreaza in categoria de varsta 18-24 pot fi si persoane care nu au in prezent un loc de munca si nu urmeaza nicio forma de pregatire (educatie/formare).

8. Au cel putin 18 ani impliniti.

9. Au cel putin studii medii absolvite.
Vrei să participi la cursurile programului SUSTIN?
Înscrie-te
Dacă ai întrebări, ne poți contacta la adresa de e-mail: sustin@carmistin.ro sau folosind formularul de mai jos.