Susținere pentru dezvoltarea economiei sociale.

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020

Un program menit să ajute la dezvoltarea mediului economic și social la nivel regional dar și la creșterea ocupării forței de muncă în zonă, prin locurile de muncă nou create.

Codul proiectului: 127434

Întrebări frecvente

La ce cursuri voi participa?

a.         “Antreprenor în economia socială” Cod COR 112032

Câte ore voi petrece la cursuri?

Cursurile se vor desfășura astfel:
“Antreprenor în economia socială” – 40 de ore

Ce coduri CAEN sunt eligibile pentru SES-uri?

Vă rugăm să consultați Schema de minimis anexată la Ghidul Solicitantului Condiții specifice (GSCS). Secțiunea V, Articolul 5, Alin 2. Nu este prezentată o listă de coduri CAEN, ci sunt prezentate domeniile de activitate excluse de la finanțarea prin ajutorul de minimis.

Ce cheltuieli sunt eligibile în proiect?

Lista de cheltuieli eligibile care intră sub incidența ajutorului de minimis se regăsește în Ghidul Solicitantului Condiții Specifice, paginile 30 – 32.

Cât timp trebuie să mențină numărul de angajați?

 După înființare, SES-urile trebuie să-și continue activitatea pe durata implementării proiectului pentru o perioadă de minim 18 luni de la data obținerii atestatului de SES, la care se adaugă o perioadă obligatorie de 6 luni de sustenabilitate ulterior finalizării proiectului și după încetarea primirii subvenției. În perioada de monitorizare, experții verifică menținerea locurilor de muncă și funcționalitatea IS.

Dacă am mai obținut o altă finanțare pe fonduri europene, însa într-un alt program, mai pot obține o nouă finanțare?

Ajutorul financiar acordat prin acest proiect este de tip ajutor de minimis. Ghidul  impune ca cel care primește finațarea să nu mai fie la momentul semnării contractului de subvenție acționar majoritar în altă firmă și, de asemenea, să respecte încadrarea în plafonul pentru ajutor de minimis, care este de 200.000-euro pentru 3 ani fiscali, pentru “întreprinderea unică”. Adică acele întreprinderi legate, pe care potențialul antreprenor le poate deține și care au primit diferite ajutoare. Dacă are mai multe firme și dacă acestea formează o întreprindere unică, trebuie să se asigure că nu depășește plafonul de 200.000 euro în 3 ani fiscali.

Dacă un candidat are deja diplomă de Antreprenor social, poate depune doar planul de afaceri? Va avea șanse egale cu celilalți participanți?

Da, poate depune planul de afaceri dacă se încadrează în categoriile de grup țintă eligibile. Selecția planurilor de afaceri depuse de persoane care nu au participat la cursurile din cadrul proiectului se realizează în limita a 10% din numărul total de planuri de afaceri selectate pentru finanțare, adică în limita a două planuri de afaceri în cadrul prezentului proiect. Recomandăm așadar participarea la programul de formare din proiect.

Dacă o persoană deține 50% într-un alt business (nu este majoritar) poate aplica?

Persoanele fizice care înființează afaceri nu trebuie să aibă calitatea de acționari majoritari în structura altor întreprinderi la data semnării contractului de subvenție, deci o persoană care deține 50% poate fi eligibilă, însă situația depinde și de alte elemente din statutul acelei societăți unde e acționar, cum se iau deciziile, daca e și administrator sau nu. Aceste aspecte vor fi discutate punctual, pentru fiecare caz în parte, cu specialiștii nostri în domeniul juridic.

În câte tranșe voi obține finanțarea?

Fiecare își stabilește propriul cash flow în funcție de planul de afaceri. Răspunsul se găsește în GSCS pagina 13 “Acordarea acestei finanțări se va realiza în baza unui contract de subvenție, conform schemei de minimis anexate la prezentul ghid. Ajutorul de minimis se va putea acorda în maximum trei tranșe, în funcție de opțiunea exprimată de beneficiar în cererea de finanțare, luând în considerare și prevederile planurilor de afaceri depuse de către persoanele din grupul țintă. Prima tranșă va reprezenta maximum 50% din valoarea totală a finanțării nerambursabile solicitate de către întreprinderea socială.”

Dacă afacerea nu va funcționa din primul an și va merge pe pierdere, care va fi procedura?

Nu există o condiție de profit prevăzută în ghid sau în schema de ajutor de minimis. SES-ul va fi subvenționat pe parcursul celor 18 luni de funcționare din proiect, în baza cheltuielilor prevăzute în fiecare plan de afaceri. Ulterior, locurile de muncă se mențin înca 6 luni, din bugetul propriu al antreprenorului, indiferent dacă are venituri sau nu. În caz contrar, va returna întreaga subvenție. După ce trec și aceste 6 luni, fiecare firmă își derulează activitatea pe cont propriu.

După 3 ani, dacă afacerea nu mai funcționează, care este procedura?

 După 3 ani se poate dizolva SES-ul. În legea economiei sociale există prevăzut faptul că atunci când un SES e închis/dizolvat activele trebuie transferate către alte SES-uri din piață. Vezi Art 8 din Legea 219/2015 – “se obligă să transmită bunurile rămase în urma lichidării către una sau mai multe întreprinderi sociale;”

Dacă din profit (asumând că există profit) se cumpără mijloace fixe (echipamente, mașini) – acestea trebuie donate în cazul lichidării societății?

Legea SES-urilor nu ține de acest proiect, or prevederea legată de cedarea bunurilor apare în Lege, nu în GSCS. Așadar da, tot ce e în patrimoniul SES-ului se transmite unui alt SES dacă acesta se dizolvă. Dacă ele vor exista și ulterior acestei perioade devin ONG-uri/SRL-uri/Cooperative normale, fără statut de SES, atunci respectă legea aferentă tipului de entitate înființată.

Vrei să participi la cursurile programului SUSTIN?
Înscrie-te
Dacă ai întrebări scrie-ne pe sustin@carmistin.ro sau intră la pagina de contact
Contact
Echipă formată din oameni cu experiență în domeniul business-ului
Află mai multe
Află ce documente sunt necesare pentru a te înscrie
Documente