Susținere pentru dezvoltarea economiei sociale.

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020

Un program menit să ajute la dezvoltarea mediului economic și social la nivel regional dar și la creșterea ocupării forței de muncă în zonă, prin locurile de muncă nou create.

Codul proiectului: 127434

Dragi participanți,


Dorim să vă informăm de faptul că vom relua activitățile în cadrul proiectului începând cu 15.02.2021.

Prin urmare, vă transmitem noul calendar de desfășurare a concursului Planurilor de afacere:

 • 15.02 – 17.02.2021depunerea în format electronic a următoarelor documente:
 1. Anexa 1 – Cerere de înscriere la concursul PA;
 2. Anexa 2– Declarație pe propria răspundere din care să reiasă faptul că nu a fost supus unor condamnări pentru motive profesionale sau etic-profesionale, pentru fraudă, corupție, implicare în organizații criminale sau alte activități ilegale;  
 3. Anexa 3 – Declarație pe proprie răspundere privind evitarea dublei finanțări;
 4. Anexa 4 – Declarație pe propria răspundere privind conflictul de interese;
 5. Anexa 5 – Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 6. Anexa 6 – Angajament privind participarea la activitățile proiectului, în format electronic și anexele;
 7. Anexa 7 – Planul de afacere;
 8. Anexa 8Buget plan de afaceri;
 9. Restul documetelor menționate la pagina 8 a Metodologiei de evaluare și selecție a PA vor fi depuse în original doar de persoanele ale căror PA vor fi selectate pentru finanțare.
 • 18.02 – 26.02.2021 – evaluarea PA depuse;
 • 26.02.2021 – afișarea rezultatelor preliminare;
 • 27.02 – 28.02.2021 – depunere contestații;
 • 01.03.2021 – răspuns contestații și publicarea listei finale cu PA selectate pentru finanțare.
 • 02.03 – 08.03.2021 – avizarea de către OIR Sud-Vest Oltenia a PA selectate pentru finanțare.

Și, pentru că ne-am gândit să venim în completarea cursului de „Antreprenor în economie socială” cu o serie de informații pe care le considerăm utile pentru o mai bună înțelegere a aspectelor ce țin de sfera civică și socială, vă invităm să participați în zilele de  15.02.2021, respectiv 17.02.2021 între orele 16:00-19:00 la un webinar cu tema „Competențe civice și sociale”, prilej cu care veți reîntâlni echipa de proiect.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați.

Vrei să participi la cursurile programului SUSTIN?
Înscrie-te
Dacă ai întrebări scrie-ne pe sustin@carmistin.ro sau intră la pagina de contact
Contact
Echipă formată din oameni cu experiență în domeniul business-ului
Află mai multe
Află ce documente sunt necesare pentru a te înscrie
Documente